סקר הקהילות של קרן האני

 

קרן האני (התומכת בפעילות הקהילה והרב) הזמינה את קהילתנו להשתתף בסקר הקהילות הישראליות אותו היא עורכת בימים אלה.

הקרן היא קרן פילנתרופית המשקיעה בפיתוח מנהיגות רוחנית קהילתית בשדה היהדות הישראלית. בסקר הקרן מבקשת ללמוד על קהילתנו על-מנת לסייע בהצמחת קהילות חיים בישראל.

מילוי השאלון אורך כעשר דקות, וניתן למצוא אותו בעברית, אנגלית, רוסית וצרפתית. השאלון עצמו חסוי ואין שמירה של פרטי הממלאים/ות. קהילות עם אחוז מענה גבוה של השאלון או מספר גבוה של משיבים/ות יזכו בתמריץ כספי.

אנו מבקשים את השתתפותך במילוי הסקר, שככל שהתמונה שתעלה מתוכו תהיה רחבה ומדויקת יותר, יתרום לחיזוק הקהילות הישראליות.

תודה על ההשתתפות,

גל, מירית הרב יוס

Magen Avraham has been invited to participate in the Honey Foundation’s Israeli communities survey.

The survey’s goal is to examine the requirements, needs and advantages of the kehilot currently active in Israel. The Honey Foundation for Israel is a philanthropic organization, which invests in Jewish communal and spiritual development within Israel. The survey will help The Foundation to learn about us and our kehila in order to help foster viable communities throughout the country.

We would appreciate everyone’s cooperation in filling out this important questionnaire. It should take approximately 10 minutes to complete and may be found in Hebrew, English, Russian, French.

We invite you to take part in the survey and help us to study and promote viable kehilot in Israel.

Thank you for your time and effort,

Gal, Mirit & Rabbi yos