top of page

הקהילה בתקשורת

כתבה0.jpg

גן משחקים טבעי קהילתי חדש בקהילת מגן אברהם בעומר 

כתבה על הקמת גן  משחקים טבעי-קהילתי שישמש את ילדי הקהילה ותוכנית היול"א (יום לימודים ארוך) הנמצאת בקהילה.

כתבה1.png

לא חלמתי להיות רבה

כתבה על הרבה דקלה דרוקמן-שרצר עם כניסתה לתפקיד 17.11.17 ידיעות הנגב. 

כתבה2.jpg

הבנות עברו תהליך ארוך

 כתבה על טקס בת המצווה לילדות בעלות צרכים מיוחדים וגם על סדנת הכתיבה עם סופרת סת''ם הרבה חנה קלבנסקי. 25.5.18 ידיעות הנגב. 

כתבה3.jpg

התורה שלה

כתבה על מיכל קטושבסקי חברת קהילה, מורה בתוכנית בר מצווה לילד המיוחד וחונכת של תוכנית בר/בת מצווה של מגן אברהם. 22.6.18 ידיעות הנגב. 

כתבה4.png

עד חזון למועד

כתבה על קיום מנהגי חגי תשרי באופן שונה הכוללת ראיון עם הרבה דקלה דרוקמן-שרצר. מעריב הבוקר 12.9.18. 

כתבה5.jpg

 כתבה על ארבע נשים פעילות ביוזמה הבין דתית בנגב , בינהן הרבה דקלה דרוקמן-שרצר וחברתנו רוקסנה גולן. ידיעות הנגב 7.12.18 וב-MYNET באר-שבע .  

bottom of page