top of page
Enjoying Sunset

נוסח קבלת שבת

מקורות מוסיקליים לתרגול שליחות ציבור בקהילה

שליחות ושליחי ציבור יקרים

הובלת תפילה קהילתית היא מלאכה עדינה של הליכה בין מוכר לפחות מוכר, בין מזרח למערב, בין הקרוב לרחוק, בין הכאן ועכשיו לזיכרון, בין האישי והקהל. כל מערכות היחוס האלה מתנקזות לרגע בו אתן/ם עומדים מול הסידור והצלילים הראשונים יוצאים מהפה שלכם.

מאותו הרגע, התפילה היא שלכם להוביל, להוביל יחד עם הקהל, להוביל עבורו, להיות שליחי ציבור נאמנים.

אני מעודד אתכם לגוון את התפילה שלכם, להעשיר את מנעד המנגינות שאתן אוחזות בהן, וללכת בעדינות עם הציבור, לפעמים בשביל מוכר היטב, ולפרקים בשבילים חדשים.
אני ממליץ לכם לנסות לגבש רשימת לחנים אישית, פלייליסט בסיסי, שעליו תוסיפו עיטורים וגיוונים עם הזמן. אני ממליץ לכם "להחזיק בכיס" המוסיקלי לפחות 2 הלבשות קדישים לא מוכרות. 

עולם המוסיקה היהודית הוא מגוון ומרתק, יש לנו אינסוף מסורות שאפשר לחבק, לאמץ ולשאוב מהן. ליקטתי כאן כמה כיוונים ראשוניים, עבורכן ועבורכם.

עלו (לדוכן) והצליחו!

פתיחת קבלת שבת

1. הפיוט "ידיד נפש"
מנגינות בסיסיות
לחנים להעשרה
אפשרות: ניתן להוסיף או להחליף את "ידיד נפש" בקטעים משיר השירים / שיר עברי רגוע כמו "שיר העמק" / אחר

6 מזמורי תהילים

  1. תהילים צ"ה (לכו נרננה) וחתימתו "ארבעים שנה אקוט..."
  2. צ"ו (שירו לה' שיר חדש)
  3. צ"ז (ה' מלך תגל הארץ) וחתימתו "שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה..." *
  4. צ"ח (מזמור שירו לה' שיר חדש) וחתימתו ""זמרו לה' בכינור..." *
  5. צ"ט (ה' מלך ירגזו עמים") וחתימתו "משה ואהרון בכהניו"
  6. כ"ט (מזמור לדוד).
* ניתן להחליפם בשיר עברי.
לכו נרננה, שירו לה' שיר חדש 
מזמור לדוד

לכה דודי

מנגינות בסיסיות
מנגינות מתקדמות

סיום קבלת השבת בשני מזמורי תהילים

צ"ב: מזמור שיר ליום השבת
צ"ג: ה' מלך גאות לבש

יש לכם ניגונים נוספים שאתם אוהבים? שילחו לנו אותם ונוסיף לעמוד

bottom of page