top of page

קבוצות לימוד בחברותא
929 |  מדינת ישראל בין יהדות וישראליות  | מסע אל ארון הספרים היהודי  | חשיפה לתלמוד | 
שירה מקודשת  | הכשרת שליחי ציבור

מסע לארון הספרים היהודי

המסורת הספרותית של עם ישראל עתיקה, עשירה ומגוונת. חכמת ישראל פרושה על פני אלפי שנים. נלמד יחד בחברותא טעימות מהמדפים השונים של ארון הספרים, נעלה שאלות, וננסה להתבונן באופי המיוחד של כל מדף.

הקבוצה נפגשת באופן שבועי או דו שבועי, ללימוד בניחותא שאינו דורש ידע מוקדם

929

929 פרקים יש בתנ"ך ספר הספרים הנצחי, מתנת עם ישראל לעולם.

פרק אחד ביום זה כל מה שצריך כדי לקרוא את התנ"ך בנחת.

פעם בשבוע נפגש יחד בקבוצה כדי לשתף מחשבות, רעיונות, סימני שאלה ופנינים שמצאנו. 

 

הכשרת שליחות ציבור

נפגשים פעם בשבוע או שניים כדי לשתף מחשבות, רעיונות, סימני שאלה ופנינים שמצאנו. 

ממוסקבה ועד מארקש, מבגדד ועד בואנוס איירס, בכל מקום בו התפללו יהודים, תמיד מישהו עבר לפני התיבה, מוביל.

שליחת הציבור היא מובילת התפילה, ויש בכוחה לסלול דרך בקולה עבור בקשות הרבים.

נעמיק יחד בנוסח התפילה על האפשרויות הגלומות בו, נכיר מהמגוון המרגש של המזרח והמערב, ונלמד טכניקות בסיסיות כמו הלבשת לחנים, שירת מענה, מסירה לקהל ועוד. נתלבט יחד בשאלות ובדילמות העולות מתוך הובלת התפילה והטקסט, ונלחין יחד את נוסח ארץ ישראל הקדום.

גם אם הידע שלכם בתפילה הוא בסיסי וראשוני, יחד נעמיק ונכיר את תפילות השבת. ליווי וחניכה אישיות מובטחות למי שירצו להתנסות בהובלת תפילה בקהילה, ולהצטרף לחבורה המוכשרת של שליחי הציבור במגן אברהם.

בואו להיכנס בחברותא ונחת אל עולם הקסם של התפילה.

 

שירה מקודשת - פיוט וג'אם

מרחב פתוח לשירת הלב

"לֵב טָהוֹר בְּרָא-לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי".

יהדות היא יותר מדת עם חוקים, שכל ומסגרת.

יש לב ביהדות, יש שירת הלב, פיוטים עתיקים עתירי רגש וכמיהה של דורות.

דרך השירה הלבבות נפתחים, שירת הרבים מאפשרת לנפש היחיד להצטרף ולבטא בקול את שלעיתים לא קל במילים.

בחברותא נלמד פיוטים ושירים עתיקים כחדשים. נקרא בהם ונשיר אותם יחד. ניתן להם מקום.

חברי וחברות הקבוצה מוזמנים להביא כלי נגינה וגם שירים שמתחשק להם לשיר.

 

 

 

חשיפה לתלמוד

התנ"ך הוא אמנם ספר הספרים, וכ"ד ספריו הם קודש, אך במרוצת 1300 השניפ מאז נחתם, הפך התלמוד לספר הלימוד המרכזי של עם ישראל. התלמוד כתוב ערבית וארמית, ודורות של תלמידים צמחוו על ברכי חכמתו. התמדה ועיון בתלמוד מחדדות את המחשבה, מדייקות את ההקשבה, ולעיתים חורצות קמטים במצח :). הצטרפו לכניסה רכה אל עולם הקסם של חז"ל.

מדינת ישראל בין יהדות וישראליות

האם תיתכן דמוקרטיה יהודית? מהי ישראליות? מהי יהדות? מה משותף להן, והיכן נקודות המחלוקת? האם יש באמת אנשים שרוצים לכונן כאן מדינת הלכה? האם ניתן להפריד בין דת ומדינה בישראל?

נעיין יחד במקורות יהודיים ציוניים, ממזרח וממערב, וננסה לראות מה הקשר בינם ובין ישראל של היום.

קריאה קבוצתית, אקטואלית ונינוחה, ודיון במקורות ישראלים ויהודיים קלאסיים הנוגעים למדינת ישראל.

bottom of page