top of page
Colorful Mosaic Tiles

תפילה בנוסח ארץ ישראל הקדום

מבוססת על סידור "המאיר לארץ" מאת הרב מיכאל גרץ

הנוסח הטקסטואלי ומקורותיו 

הנוסח בו אנו מתפללים בשבת בבוקר נסמך על עבודת מחקר, ליקוט ועריכה מאומצת של הרבנים מיכאל וצביקה גרץ.

בזכותם יש לנו נוסח תפילה ארץ ישראלי הנסמך על תפילת הארץ הקדומה כפי שהתקיימה בארץ ובפזורה היהודית בימי ר' יהודה הנשיא.

הנוסח משלב קטעים מתוך גניזת קהיר, התלמודים הירושלמי והבבלי עם התאמות לתפילתם של יהודים ציונים תושבי הארץ המאמינים בשיוויון מגדרי.


לקריאה נוספת והעמקה בנוסח ובמקורותיו אנו ממליצים להכנס לאתר "ביתי", בו תמצאו בין השאר מידע נוסף על תפילות וברכות בנוסח א"י העתיק.

בשנת 2016 נערך כנס שהוקדש לדיון בנוסח ארץ ישראל והשתתפו בו רבנים וחוקרים מובילים שבחנו את הנוסח, שוחחו והעמיקו בו יחד. אתם מוזמנים לצפות בשיחות אלו כאן.

יש לכם ניגונים נוספים היכולים להתאים?
שילחו לנו אותם ונעשיר את העמוד

ניגונים ונוסחים שניתן לשלב בתפילה בנוסח ארץ ישראל

התעוררות והודיה

השיר - פסוקים בזימרה

קריאת שמע וברכותיה

תפילת העמידה

Avot in English

The Sefaria Website allows us to read an English translation of Mishna Avot

Clicking the "Mishniot" in the text will open various explanations

Click here to start reading Avot in English

הרב דוד גולינקין - מבוא וטעימה מפרקי אבות
טקסט מעוצב ונוח
עם מבחר פרשנים
bottom of page