top of page

תקנון 

WhatsApp Image 2022-07-27 at 6.06.48 PM.jpeg

דרומיקון הינו כנס שאורגן להנאת כל משתתפיו.
כדי להבטיח זאת כל המשתפים נדרשים לפעול על פי חוקי מדינת ישראל
ולנהוג כבוד אחד/ת לשני/ה ברוח
"ואהבת לרעך כמוך"

חוקי הכנס:

 1. מי שימצא מפר את הכתוב מעלה או תקנון הכנס, עלול להיות מורחק ממתחמי ופעילויות הכנס, ללא התראה וללא זיכוי כספי, עפ"י שיקול דעת המארגנים

 2. יש לשמור על המתחם המארח את הכנס ולהתייחס לציוד בכבוד.

 3. אין ללכלך את המתחם.

 4. מכירה במתחם הכנס תתבצע באישור הנהלת הכנס בכתב מראש.

 5. אין לעשן בכלל אזורי מתחם מגן אברהם.

 6. אין להכניס ו/או לשתות אלכוהול במתחם.

 7. ניתן להביא אוכל ושתיה.

 8. יש לפנות פסולת אוכל ושתייה לפחים הייעודיים ולא להכניסם לחדרי הפעילויות.

 9. השתתפות בכנס מהווה הסכמה לצילום לצרכי תיעוד ופרסום עתידיים.

 10. צילום והקלטה של האירועים השונים יורשה במידה ומעביר האירוע ייתן את אישורו לצילום.

 11. מותר להגיע מחופשים, אך בלבוש הולם שיכבד את כל באי הכנס.

הנכם מוזמנים להביא עימכם חרב ספוג או רובה NERF (לא אוטומטי) למשחק בזירות ייעודיות
+
משקפי מגן

 1. יש להישמע להוראות המפעילים

 2. משחק מותר רק עם כלי שאושר ע"י המפעיל במקום

 3. השתתפות מותנית בהרכבת משקפי מגן

 4. במקרה שיש חשש לפציעה יש לעצור את המשחק ולצעוק "חדל" אם שמעתם את המילה "חדל" עצרו את המשחק וחזרו עליה שכולם ישמעו. המשך המשחק יעשה באישור המפעיל בלבד.

 5. אין לכוון לראש או למפשעה.

 6. במקרה של התנהגות לא ספורטיבית ומכבדת, המפעילים רשאים להרחיק מהזירה או מהכנס.

bottom of page